Od kategorii klasycznych do rozmytych. Od filozofii starożytnej do kognitywistyki.

Druga część tegorocznych zajęć z filozofii była poświęcona pytaniu „czym jest x?”. Nie wydaje się ono może bardzo głębokie i filozoficzne, ale w rzeczywistości dla wielu kwestii jest wręcz fundamentalne. Bez odpowiedzi na nie nie odróżnialibyśmy psów od kotów, a każda dyskusja musiałaby prowadzić do konfliktu. Sokrates, Platon, Arystoteles Punktem wyjścia dla naszych rozważań była […]