Od presokratyków do teorii superstrun

We wrześniu odbyliśmy zapierającą dech w mózgu podróż od arché presokratyków do teorii superstrun. Mam nadzieję, że nie tylko w moim umyśle jedno z drugim (i jeszcze Monadami Leibniza po drodze) się łączy… Żeby uprawdopodobnić to, że i inne rozumy te połączenia widzą – postaram się pozbierać to wszystko do kupy: A. Tematy filozoficzne Jońscy […]