Od kategorii klasycznych do rozmytych. Od filozofii starożytnej do kognitywistyki.

Druga część tegorocznych zajęć z filozofii była poświęcona pytaniu „czym jest x?”. Nie wydaje się ono może bardzo głębokie i filozoficzne, ale w rzeczywistości dla wielu kwestii jest wręcz fundamentalne. Bez odpowiedzi na nie nie odróżnialibyśmy psów od kotów, a każda dyskusja musiałaby prowadzić do konfliktu. Sokrates, Platon, Arystoteles Punktem wyjścia dla naszych rozważań była […]

Od presokratyków do teorii superstrun

We wrześniu odbyliśmy zapierającą dech w mózgu podróż od arché presokratyków do teorii superstrun. Mam nadzieję, że nie tylko w moim umyśle jedno z drugim (i jeszcze Monadami Leibniza po drodze) się łączy… Żeby uprawdopodobnić to, że i inne rozumy te połączenia widzą – postaram się pozbierać to wszystko do kupy: A. Tematy filozoficzne Jońscy […]